ผู้จัดจำหน่าย :
Distributor :
เลขที่รับรองโรงงานฮาลาล :
ที่อยุ่ : 105/4 ม.6 ถ.เพชรเกษม นครปฐม 73110
อีเมล์ :
เบอร์โทร : 034321442
ชื่อผลิตภัณฑ์
Name of Product
เลขที่รับรอง
Registration No. CICOT.HL.
เครื่องหมายการค้า
Brand
วันที่รับรอง
Issue date
วันที่หมดอายุ
Expire date
ขนมอบกรอบรสมะเขือเทศ FF
845810040245
กลับไปยังหน้าหลัก