ผู้จัดจำหน่าย :
Distributor :
เลขที่รับรองโรงงานฮาลาล :
ที่อยุ่ : 5/1 ม.8 ต.เกาะนางคำ พัทลุง
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อผลิตภัณฑ์
Name of Product
เลขที่รับรอง
Registration No. CICOT.HL.
เครื่องหมายการค้า
Brand
วันที่รับรอง
Issue date
วันที่หมดอายุ
Expire date
ลูกชิ้นปลา (รวม 3 รายการ)

ลูกชิ้นเนื้อ

ลูกชิ้นไก่

กลับไปยังหน้าหลัก