ผู้จัดจำหน่าย : F&N Beverages Manufacturing Sdn.Bhd (บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิต)
Distributor :
เลขที่รับรองโรงงานฮาลาล :
ที่อยุ่ : เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ฯ > อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 26 เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โออิชิฯ > 60/68 ม.19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง ปทุมธานี 12120
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อผลิตภัณฑ์
Name of Product
เลขที่รับรอง
Registration No. CICOT.HL.
เครื่องหมายการค้า
Brand
วันที่รับรอง
Issue date
วันที่หมดอายุ
Expire date
UHT Berperisa Coklat ตรา Program Susu 1 Malaysia

นมคืนรูปปรุงแต่ง ตราหมี โอเมก้า 3 6 9 แคลเซียมสูง

ผลิตภัณฑ์ของนมคืนรูปพร้อมดื่มยูเอชที ตราไมโล แอคที-บี

ผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที รสน้ำผึ้ง ตราหมี

เครื่องดื่มนมพร้อมดื่ม ยูเอชที ตราเอฟแอนด์เอ็น แมกโนเลีย ช็อกมอลต์

กลับไปยังหน้าหลัก