ผู้จัดจำหน่าย : AURIK PACIFIC MARKETING PTE LTD (ผลิตโดย บริษัท มิชชั่น เฮ็ลธ์ ฟู้ด จำกัด)
Distributor :
เลขที่รับรองโรงงานฮาลาล :
ที่อยุ่ : 19/2 ม.10 ต.คูบางหลวง ปทุมธานี 12140
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อผลิตภัณฑ์
Name of Product
เลขที่รับรอง
Registration No. CICOT.HL.
เครื่องหมายการค้า
Brand
วันที่รับรอง
Issue date
วันที่หมดอายุ
Expire date
ข้าวโอ๊ตชนิดธรรมดา

ข้าวโอ๊ตอบ ชนิดละเอียด

ข้าวโอ๊ตอบ ชนิดสุกเร็ว ตรา แซนิทราเรียม

กลับไปยังหน้าหลัก