หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง :

ค้นพบข้อมูล 13,639 รายการ

No. ชื่อผลิตภัณฑ์
Name of Product
เลขที่รับรองฮาลาล
Registration No. CICOT.HL.
เครื่องหมายการค้า
Brand
ผู้จัดจำหน่าย
Distributor
อำเภอ
District
จังหวัด
Province
 
61 ทองม้วน
กลุ่มปูลารุ่งอรุณ

นราธิวาส
Narathiwat
62 สะดือทอง
กลุ่มปูลารุ่งอรุณ

นราธิวาส
Narathiwat
63 กล้วยขนุนฉาบ
กลุ่มปูลารุ่งอรุณ

นราธิวาส
Narathiwat
64 ขนมเปี๊ยะ
กลุ่มปูลารุ่งอรุณ

นราธิวาส
Narathiwat
65 ขนมฝอยทอง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมไทย ชุมชนภัทรภักดี

นราธิวาส
Narathiwat
66 เม็ดขนุน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมไทย ชุมชนภัทรภักดี

นราธิวาส
Narathiwat
67 หม้อแกง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมไทย ชุมชนภัทรภักดี

นราธิวาส
Narathiwat
68 ขนมชั้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมไทย ชุมชนภัทรภักดี

นราธิวาส
Narathiwat
69 ข้าวเหนียวหน้าไข่
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมไทย ชุมชนภัทรภักดี

นราธิวาส
Narathiwat
70 สาคูยัดไส้
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมไทย ชุมชนภัทรภักดี

นราธิวาส
Narathiwat