หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง :

ค้นพบข้อมูล 13,639 รายการ

No. ชื่อผลิตภัณฑ์
Name of Product
เลขที่รับรองฮาลาล
Registration No. CICOT.HL.
เครื่องหมายการค้า
Brand
ผู้จัดจำหน่าย
Distributor
อำเภอ
District
จังหวัด
Province
 
51 น้ำมันนวดตัวสมุนไพร 108 กลิ่นมะลิ
กลุ่มน้ำมันว่าน 108 (นางยุไหวลิหย๊ะสมัด)

สงขลา
Songkhla
52 น้ำมันนวดตัวสมุนไพร 108 กลิ่นกุหลาบ
กลุ่มน้ำมันว่าน 108 (นางยุไหวลิหย๊ะสมัด)

สงขลา
Songkhla
53 น้ำมันนวดตัวสมุนไพรกลิ่นยูคาลิปตัส
กลุ่มน้ำมันว่าน 108 (นางยุไหวลิหย๊ะสมัด)

สงขลา
Songkhla
54 ขี้ผึ้งสมุนไพร
กลุ่มน้ำมันว่าน 108 (นางยุไหวลิหย๊ะสมัด)

สงขลา
Songkhla
55 น้ำมันว่าน
กลุ่มน้ำมันว่าน 108 (นางยุไหวลิหย๊ะสมัด)

สงขลา
Songkhla
56 ขี้ผึ้งสมุนไพร
กลุ่มน้ำมันสมุนไพรตราปาล์มทอง

สตูล
Satun
57 ทุเรียนกวน
กลุ่มบังเลาะทุเรียนกวน

นราธิวาส
Narathiwat
58 ปอเปี๊ยะกรอบรสปู
กลุ่มบุหงาตันหยงปอเปี๊ยะกรอบ

สตูล
Satun
59 ปอเปี๊ยะกรอบรสกั้ง
กลุ่มบุหงาตันหยงปอเปี๊ยะกรอบ

สตูล
Satun
60 ปอเปี๊ยะกรอบรสปลา
กลุ่มบุหงาตันหยงปอเปี๊ยะกรอบ

สตูล
Satun