หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง :

ค้นพบข้อมูล 13,639 รายการ

No. ชื่อผลิตภัณฑ์
Name of Product
เลขที่รับรองฮาลาล
Registration No. CICOT.HL.
เครื่องหมายการค้า
Brand
ผู้จัดจำหน่าย
Distributor
อำเภอ
District
จังหวัด
Province
 
41 น้ำบูดูปรุงรสครูลม้าย
กลุ่มน้ำบูดูปรุงรส

สงขลา
Songkhla
42 น้ำปลาแท้
กลุ่มน้ำปลาคลองสองปาก

สตูล
Satun
43 น้ำพริกกุ้งเสียบ อินทิรา
กลุ่มน้ำพริกอินทิราอาหารทะเลแปรรูป

ยะลา
Yala
44 น้ำพริกปลาดุกฟู อินทิรา
กลุ่มน้ำพริกอินทิราอาหารทะเลแปรรูป

ยะลา
Yala
45 ปลากระพงทุบ อินทิรา
กลุ่มน้ำพริกอินทิราอาหารทะเลแปรรูป

ยะลา
Yala
46 ปลากระพงหยอง อินทิรา
กลุ่มน้ำพริกอินทิราอาหารทะเลแปรรูป

ยะลา
Yala
47 ปลาแก้ว 3 รส อินทิรา
กลุ่มน้ำพริกอินทิราอาหารทะเลแปรรูป

ยะลา
Yala
48 กุ้งกรอบ 3 รส อินทิรา
กลุ่มน้ำพริกอินทิราอาหารทะเลแปรรูป

ยะลา
Yala
49 หอยลาย 3 รส อินทิรา
กลุ่มน้ำพริกอินทิราอาหารทะเลแปรรูป

ยะลา
Yala
50 ปลาหมึก 3 รส อินทิรา
กลุ่มน้ำพริกอินทิราอาหารทะเลแปรรูป

ยะลา
Yala