หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง :

ค้นพบข้อมูล 13,639 รายการ

No. ชื่อผลิตภัณฑ์
Name of Product
เลขที่รับรองฮาลาล
Registration No. CICOT.HL.
เครื่องหมายการค้า
Brand
ผู้จัดจำหน่าย
Distributor
อำเภอ
District
จังหวัด
Province
 
31 ชา
กลุ่มชาเจ๊ะเหม

นราธิวาส
Narathiwat
32 น้ำพริก
กลุ่มชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเตาะ

กระบี่
Krabi
33 ทองพับทองม้วน
กลุ่มทองพับทองม้วนเวฬุวัน

ยะลา
Yala
34 ทุเรียนกวน
กลุ่มทุเรียนกวนบ้านบูเก๊ะ

นราธิวาส
Narathiwat
35 ทุเรียนกวน
กลุ่มทุเรียนกวนแม่บ้านเกษตรบ้านบูเก๊ะ

นราธิวาส
Narathiwat
36 ข้าวเกรียบปูนิ่ม
กลุ่มนริศราสมุนไพร

สตูล
Satun
37 ข้าวซ้อมมือ
กลุ่มนารีสามัคคีธรรม

นราธิวาส
Narathiwat
38 ข้าวทิพย์สมุนไพร
กลุ่มนารีสามัคคีธรรม

นราธิวาส
Narathiwat
39 ฝอยทอง
กลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา

พระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya
40 ทองหยอด
กลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา

พระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya