หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง :

ค้นพบข้อมูล 13,639 รายการ

No. ชื่อผลิตภัณฑ์
Name of Product
เลขที่รับรองฮาลาล
Registration No. CICOT.HL.
เครื่องหมายการค้า
Brand
ผู้จัดจำหน่าย
Distributor
อำเภอ
District
จังหวัด
Province
 
11 เครื่องดื่มนมพร้อมดื่ม ยูเอชที ตราเอฟแอนด์เอ็น แมกโนเลีย ช็อกมอลต์
F&N Beverages Manufacturing Sdn.Bhd (บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิต)

ปทุมธานี
Pathum Thani
12 UHT Berperisa Coklat ตรา Program Susu 1 Malaysia
F&N Beverages Manufacturing Sdn.Bhd (บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิต)

ปทุมธานี
Pathum Thani
13 Filling Powder
ORIENTAL YEAST CO.,LTD. (บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิต)


14 Bread Improver
ORIENTAL YEAST CO.,LTD. (บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิต)


15 Baking Powder
ORIENTAL YEAST CO.,LTD. (บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิต)


16 Noodle Improver Freshlong ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ORIENTAL YEAST CO.,LTD. (บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิต)


17 ข้าวโอ๊ตชนิดธรรมดา
SMART AGE LIMITED (ผลิตโดย บริษัท มิชชั่น เฮ็ลธ์ ฟู้ด จำกัด)

ปทุมธานี
Pathum Thani
18 ข้าวโอ๊ตอบ ชนิดละเอียด
SMART AGE LIMITED (ผลิตโดย บริษัท มิชชั่น เฮ็ลธ์ ฟู้ด จำกัด)

ปทุมธานี
Pathum Thani
19 ข้าวโอ๊ตอบ ชนิดสุกเร็ว ตรา แซนิทราเรียม
SMART AGE LIMITED (ผลิตโดย บริษัท มิชชั่น เฮ็ลธ์ ฟู้ด จำกัด)

ปทุมธานี
Pathum Thani
20 ยาสีฟัน พาโรดอนแทกซ์ มินท์ เจล
STAFFORD-MILLER (IRELAND) LIMITED

ปทุมธานี
Pathum Thani