หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง :

ค้นพบข้อมูล 13,639 รายการ

No. ชื่อผลิตภัณฑ์
Name of Product
เลขที่รับรองฮาลาล
Registration No. CICOT.HL.
เครื่องหมายการค้า
Brand
ผู้จัดจำหน่าย
Distributor
อำเภอ
District
จังหวัด
Province
 
13591 ครัวฮาลาล
โรงพยาบาลวิภาราม

กรุงเทพมหานคร
Bangkok
13592 ครัวฮาลาล
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

สงขลา
Songkhla
13593 ครัวฮาลาล
โรงพยาบาลสตูล

สตูล
Satun
13594 อาหารสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

ยะลา
Yala
13595 ครัวฮาลาล
โรงพยาบาลสินแพทย์

กรุงเทพมหานคร
Bangkok
13596 ครัวฮาลาล
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

นราธิวาส
Narathiwat
13597 ครัวฮาลาล
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

กรุงเทพมหานคร
Bangkok
13598 ลูกชิ้นปลา ตรา ปลาอินทรีย์
โรงลูกชิ้น เจ้มาลี (พัฒนะ ลีลาไพบูลย์)

ปัตตานี
Pattani
13599 ปลาแผ่นมาลีฟูดส์
โรงลูกชิ้น เจ้มาลี (พัฒนะ ลีลาไพบูลย์)

ปัตตานี
Pattani
13600 ทอดมันปลา
โรงลูกชิ้น เจ้มาลี (พัฒนะ ลีลาไพบูลย์)

ปัตตานี
Pattani