ผู้จัดจำหน่าย : ไนน์สตาร์ ฟู้ด จำกัด
Distributor :
เลขที่รับรองโรงงานฮาลาล :
ที่อยุ่ : 99/9 ม.8 ต.กองดิน ระยอง 22160
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อผลิตภัณฑ์
Name of Product
เลขที่รับรอง
Registration No. CICOT.HL.
เครื่องหมายการค้า
Brand
วันที่รับรอง
Issue date
วันที่หมดอายุ
Expire date
ซุปผง

น้ำจิ้ม

น้ำพริกและซอส

กลับไปยังหน้าหลัก