ผู้จัดจำหน่าย : ORIENTAL YEAST CO.,LTD. (บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิต)
Distributor :
เลขที่รับรองโรงงานฮาลาล :
ที่อยุ่ : ORIENTALฯ > 3-6-10, AZUSAWA, ITABASHI, TOKYO, 174-8505 12150
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อผลิตภัณฑ์
Name of Product
เลขที่รับรอง
Registration No. CICOT.HL.
เครื่องหมายการค้า
Brand
วันที่รับรอง
Issue date
วันที่หมดอายุ
Expire date
Baking Powder

Bread Improver

Filling Powder

Noodle Improver Freshlong ภายใต้เครื่องหมายการค้า

กลับไปยังหน้าหลัก