ผู้จัดจำหน่าย : ไทยธรรมวัติพาณิชย์
Distributor :
เลขที่รับรองโรงงานฮาลาล :
ที่อยุ่ : 310/30 ซอยรามอินทรา 117 ถ.เจริญพัฒนา แขวงบางชัน กรุงเทพมหานคร
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อผลิตภัณฑ์
Name of Product
เลขที่รับรอง
Registration No. CICOT.HL.
เครื่องหมายการค้า
Brand
วันที่รับรอง
Issue date
วันที่หมดอายุ
Expire date
สาหร่ายโรยงาอบกรอบ รสตั้งเดิม Roasted Seaweed with Sesame Original Flavor เอ็นทูเอ็น N2N

สาหร่ายโรยงาอบกรอบ รสเค็ม Roasted Seaweed with Sesame Salted Flavor เอ็นทูเอ็น N2N

กลับไปยังหน้าหลัก